Együttműködő partner

Pécsi Tudományegyetem

A projektgazda konzorciumi partnere a Pécsi Tudományegyetem. A PTE alapítója a Magyar Köztársaság Országgyűlése, felügyeleti szerve az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A PTE önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

A PTE által alapított és fenntartott intézmények közé tartozik a Pécsi Tudományegyetem Óvoda, mely intézmény eszközbeszerzésben részesül a tervezett projektben. Az óvodából évente 5-10 kisgyermeket iskoláznak be a Koch Valéria általános iskolában.

A Pécsi Tudományegyetem Óvodájával az iskola-óvoda közötti átmenet megkönnyítését célzó program, a nagymozgás fejlesztő program és a környezettudatos nevelést segítő koncepció kialakítása történik meg. Az egyetemi óvoda eszközbeszerzése a pedagógia program megvalósítását és a sikeres szakmai együttműködést segíti elő. A projekt hozzájárul az óvodai nevelés és az iskolára való felkészítés színvonalának javításához a PTE Óvodájában.

Az együttműködés közös céljai

Az óvoda- és iskola közötti átmenet megkönnyítése:

A szakmai együttműködési program közös nevelési alapelvek megfogalmazására és gyakorlati megvalósítására, a szerzett tapasztalatok rendszeres megbeszélésére, valamint az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet módszereinek kidolgozására terjed ki.

Környezettudatos nevelés:

A környezettudatos nevelés feltételeinek javítása, közös szakmai koncepció mentén. A környezettudatos nevelés kapcsán közös programok és akciók szervezése.

Gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének biztosítása, nagymozgás fejlesztés:

A nagymozgás fejlesztés lehetőségeinek javítása érdekében szakmai program kidolgozása, a nagymozgás fejlesztő eszközök beszerzése DDOP 3.1.2/2F pályázat révén. A tanulási nehézségek kialakulásának megakadályozása, a kialakult problémák kezelése, a tünetek enyhítése és megszűntetése a program révén.

Szakmai támogatás:

  • kölcsönös hospitálások
  • a kisgyerekek fejlődésének nyomon követése
  • kapcsolat az óvodás kisgyerekek szüleivel
  • közös programok előkészítése és lebonyolítása
  • a leendő első osztályosoknál tanítói kapcsolat az óvodával
  • a leendő első osztályosok látogatásai az iskolában
  • visszajelzés az óvodának az első osztályosok fejlődéséről, óvónői látogatások
  • szakmai – módszertani eszmecserék az óvónők és tanítónők között
  • a kisgyermekkori idegen-nyelvi szocializáció pedagógiai feladatai