Általános iskola

Általános iskola helyszíne: Koch Valéria Iskolaközpont, Pécs, Tiborc u. 28/1

Az általános- és a középiskola épülete helyezkedik el a fenti ingatlanon. Az iskolaközpont a történelmi belvárostól nyugatra, az Egyetemvárosban – a Szigeti út Orvosi egyetemi tömb közelében- található.

Az általános iskola infrastrukturális háttere a projekt megkezdése előtt

Az iskolaközpont területén a legnagyobb gondot az általános iskola és a hozzá kapcsolódó tornaterem állapota okozza. Ez az épületegyüttes a 60-as évek végén épült, és gyakorlatilag azóta az elmúlt évekig számottevő felújítás nem történt.

A falak és nyílászárók hőszigetelése rendkívül kedvezőtlen. A nyílászárók cseréje ugyan megkezdődött, de a források szűkössége miatt csak részben valósult meg. A gépészet gyakorlatilag 40 éve érintetlen, csak a régi szenes kazánokat cserélték le gáztüzelésű kazánokra. A fűtéscsövek és a régi öntöttvas radiátorok már belülről erősen korrodált állapotban vannak, emiatt a melegvíz nem tud megfelelően keringeni a rendszerben. Az üvegtégla felületek a kistornateremben tönkrementek, szilánkokra törnek.

A kistornaterem épületében az öltözők leromlott állapotban vannak, a vizesblokkok teljes felújításra szorulnak. A régi szenes kazánok még mindig az épületben vannak, rengeteg helyet elfoglalva. A szén- és salaktároló helyiségek is üresen állnak, jelenlegi formájukban nem használhatók. Az első előrelépés a nyílászárók cseréje terén történt. A 40 éves fa ablakok napjainkra már olyan mértékben tönkrementek, hogy az már szinte lehetetlenné teszi az osztálytermek megfelelő fűtését a téli időszakban. Ezért az elmúlt években részben az éves költségvetésből, részben kisebb pályázati forrásokból finanszírozva, megkezdtük a régi nyílászárók cseréjét. A déli oldalon még 1 szinten, az északi oldalon pedig még 3 szinten megmaradtak a régi ablakok.

A Miniszterelnöki Hivatal támogatásával az alagsori szint teljes felújítása, kisebb átalakítása valósulhatott meg. Az utólag beépített leválasztó falakat visszabontották, a közmű vezetékek álmennyezettel lettek eltakarva, a fűtésrendszer felújítása, a világítótestek cseréje is megvalósult. A kedvezőbb fényviszonyok kialakítása érdekében új nyílászárók beépítése történt a tantermek folyosó oldali falára, a burkolatok felújítás, cseréje és tisztasági festés elvégzése is megtörtént.