Nyilvánosság elemei

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat eredményes volt, a projekt megvalósításához Kommunikációs Terv készült annak érdekében, hogy a nyilvánosság tájékoztatása tervezett formában valósuljon meg, a feladatok, ütemezés és felelősök meghatározásra kerüljenek. A Kommunikációs Terv alapvető célja a tevékenységek ütemezés szerinti és az előírásoknak megfelelő megvalósulása, a megvalósulás dokumentálása és az elszámolás segítése.

Stratégia célkitűzések:

  • A projekt megvalósulásához kapcsolódó kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, kiemelten az európai uniós támogatás tényének és mértékének kommunikálása
  • A fejlesztés kapcsán az érintett diákok, dolgozók, szülők, szakmai partnerek és a régió lakosságának tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, eredményeiről.

Kommunikációs célok:

  • A beruházások bemutatása, az előrehaladás kommunikálása
  • A diákok, a szülők és a dolgozók tájékoztatása, a beruházások következtében fellépő változások kommunikációja
  • A szakmai tartalom megismertetése a szakmai partnerekkel, oktatási intézményrendszer szereplőivel
  • A régió lakosságának tájékoztatása, kiemelten a német nemzetiségű lakosság informálása a fejlesztésről
szakasz Kommunikációs feladatok 2012 II. félév 2013. I félév 2013. II. félév 2014. I. félév
A projekt előkészítő

szakasza

kommunikációs terv készítése x
sajtóesemények szervezése, projektlátogatás szervezése: ünnepélyes alapkőletétel szervezése a sajtó meghívásával x
nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése x
internetes honlap készítése x
lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése x
A projekt megvalósítási

szakasza

sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról x
Sajtóesemények összegyűjtése és elemzése x x x
sajtónyilvános események szervezése ünnepélyes eseményekhez x x
“B” típusú hirdetőtábla x
“C” típusú hirdetőtábla x
fotódokumentáció készítése x x x
A projekt megvalósítását követő szakasz ünnepélyes projektátadó x
sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról x
eredménykommunikációs információs anyagok x
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal x
Emlékeztető tábla “D” típusú x