Műszaki tartalom

A tervezett infrastrukturális tevékenységek bemutatása

Az általános iskola épületéhez egy előcsarnok épül, ami a tanulók közösségi terévé válik, zsibongóként funkcionál. Az elavult fűtési rendszer korszerűsítése, a hőszigetelés és nyílászáró csere javítja az épület komfortérzetét és elősegíti a gazdaságosabb működtetést. A tornatermi szárnyra történő emeletráépítéssel egy 3 szaktanteremből álló módszertani központ kerül kialakításra, amely a nyitott oktatási formák, reformpedagógiai módszerek a hagyományostól jelentősen eltérő infrastrukturális és tárgyi feltételeit biztosítja. A gyermekek egészséges testi fejlődése érdekében a tornaterem és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása, átalakítása is megvalósul. Az érintett épületrészeken valamennyi fogyatékosságra kiterjedő projektarányos akadálymentesítés valósul meg.

Tekintse meg a látványtervet!

Az általános iskolához kapcsolódó tornatermi épületszárny

A tornatermi funkcióhoz kapcsolódó beavatkozások:

Külső felújítás, hőszigeteléssel:

 • A tornatermi szárny külső hőszigetelése
 • A nyílászárók cseréje

A tornatermi szárny belső felújítása:

A földszint, az átalakításokkal nem érintett épületrész felújítása (szolgálati lakást kivéve)

 • A meglévő fűtés rendszer leszerelése, lebontása,
 • Új központi fűtés csőhálózat és új radiátorok felszerelése,
 • Új oltóvízhálózat, 1 db tömlőszekrénnyel
 • Új elektromos világítási hálózat kiépítése

Az épületgépészeti és elektromos szerelési munkák elvégzése után a helyiségek építőmesteri helyreállítási, festés mázolási munkái is elkészülnek.

A meglévő kazánház rekonstrukciója, kazánok, szerelvények cseréje:

A meglévő épületben lévő korszerűtlen fűtési rendszer cseréjével párhuzamosan korszerű jobb hatásfokú gázkazánok kerülnek beszerelésre, új hőelosztókkal, szerelvényekkel, külső és belső hőmérsékletet automatikusan figyelő vezérlő központtal.

Átalakítás a tornatermi szárny alagsori szintjén:

 • Tornatermi öltözők, fürdők (külön fiú és leány)
 • Akadálymentes WC-mosdó létesítése
 Az általános iskolai oktatás funkcióhoz kapcsolódó beavatkozások:

A tornatermi szárny alagsori szintjén:

 • Tárolótér kialakítása, tatarozása (irattár, tárolási célra)

A tornatermi szárny földszintjén átalakítás a lift mellett:

 • Akadálymentes wc-mosdó és technikai helység kialakítása

A tornatermi szárny I. emeletén:

 • Egy terem és akadálymentes wc-mosdó létesítése (az elavult öltözők, fürdő helyén)

Négy szintet összekötő új lift kialakítása: osztószinteken is megállással (kapcsolatos építőmesteri bontási és építési munkákkal)

Bővítés a tornatermi szárny II. új emeletén:

 • Három terem, folyosó és WC, mosdók, akadálymentes WC-mosdó létesítése
Az általános iskolai szárny felújítása:

Külső felújítás hőszigeteléssel:Az általános iskolai szárny külső hőszigetelése, a nyílászárók cseréjével

 • A meglévő téglafalazatokra, azok külső felületére egy teljes felületet borító hőszigetelő réteg kerül felerősítésre. A hőszigetelés zárrétegeként a rendszerhez tartozó rétegrenddel új homlokzatvakolat készül.

A földszint és az I, a II. és a III. emelet felújítása

 • A meglévő fűtés rendszer felújítása
 • Új oltóvízhálózat, szintenként 2 db tömlőszekrénnyel
 • Új adatátviteli alap hálózat kiépítése

Bővítés az általános iskolai szárnynál:

 • A földszinten előcsarnok építése
 A Dugonics utcai óvoda fejlesztése

A Dugonics utcai óvoda felújítása és bővítése az épület műszaki állapota és az elutasított felvételi kérelmek magas száma miatt indokolt.

A meglévő épületrész tetőszerkezetének javítása, tetőhéjazat cseréje és az épület statikai megerősítése valósul meg. A konyha mai követelményeknek megfelelő átalakítása és vizesblokkok korszerűsítése a gyermekek egészségének védelmében szükségesek. Az épület épületgépészeti felújítása a problémamentes és gazdaságos működtetést szolgálja.

Az épület bővítése révén eggyel több foglalkoztató szoba áll majd rendelkezésre, a kiscsoportos és egyéni fejlesztő foglalkozások számára eddig hiányzó helyiség egy fejlesztőszoba is kialakításra kerül. A gyermekek egészséges testi fejlődése érdekében az eddig szintén hiányzó tornaszoba is megépül. A tetőtérben raktár és kazánház kialakítása valósul meg.

A gyermekek környezettudatos nevelése a zöld környezet őshonos növényekkel történő fejlesztése és a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése révén valósul meg. Az udvar és épület teljes körű akadálymentesítése valósul meg.

Tekintse meg a látványtervet!

Az óvoda két épületszárnyból áll. Az utcai oldali szárny és az udvari épületszárny „T” alakban kapcsolódik egymáshoz. Az utcai szárnyban nyílik a főbejárat. Itt van a vezetői iroda, személyzeti vizesblokk. A melegítő konyha és a kiszolgáló helyiségei. Az udvari szárnyban van a három csoport szoba, két WC-mosdó blokkal, egy nevelő szoba.

Az udvarhoz a csoportszobák közvetlen kijárattal is rendelkeznek a teraszos kialakítású oldalkerti udvar részhez. A játszó udvar az épület mögött helyezkedik el, hátsó udvarként a telek keleti oldalán. Az udvar parkosított, fásított, udvari foglalkozásra, játszásra felállított pavilonnal, játékokkal.

A meglévő épület felújítása, átalakítása:
 • Meglévő tetőhéjazat csere, a tetőszerkezet javításával, új bádogozással
 • A homlokzat festése
 • Meglévő épület átalakítása, kapcsolódó felújításokkal, melegítő konyhában tálaló és fehérmosogató kialakítása (a meglévő pincelejáró, padlásfeljáró megszüntetésével), pincéhez új külső bejárattal, helyreállításokkal. Alapozás megerősítése a repedéssel fellazult épületsarkok környezetében.
 • A WC-mosdó helyiség belső átalakítása , felújítása két csoportnak megfelelő módon, (a folyosón lévő vizesblokk megszüntetésével).

 Épületgépészeti felújítások, átalakítások

 • Víz-csatornaszerelés, hátsó oldali új csapadékvíz csatornával, a hátsó kerti fás, parkosított területre vezetve
 • Gázszerelés, az új hőközponthoz, új gázkazánnal, használati melegvíztároló tartállyal, a meglévő konvektoros fűtési rendszer, elektromos üzemű melegvíztároló tartályok leszerelésével. Új központi fűtésszerelés, meleg vizes rendszerrel, radiátorokkal.
 • Oltóvízhálózat új csővezetékkel oltóvíz-tömlőszekrényekkel.

 Az udvaron akadálymentes közlekedéshez új út és járda építése, akadálymentes parkoló létesítésével, a meglévő támfalaknál lévő lépcsők, csapadékvíz elvezetés átalakításával, a kaputól az új épületszárny bejáratáig új akadálymentes vegyes-használatú út építésével, akadálymentes parkolóval.

Az épület bővítése:

Az épület meglévő alaprajzi rendszere szerint kerül bővítésre az udvari szárny meghosszabbításával.  Az új épületszárny szerkezeti rendszere szerint beton sávalapozású, téglafalas felmenő szerkezetű, vasbeton födémszerkezetű, fa nyeregtetős tetőszerkezettel, az egész épülettel egységes cserépfedéssel.

Itt elhelyezésre kerül egy új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó WC-mosdó blokk Ilyen a tornaszoba egy szertárral, a fejlesztőszoba, a dolgozók öltözője, fürdője, egy akadálymentes vizesblokk, egy takarító eszköztároló helyiség. A padlástérben kerül elhelyezésre egy raktár és a kazánház.