Szakmai nappal egybekötött sajtótájékoztató a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. március 27-én 9 órakor tartotta a „Német nemzetiségi közoktatás fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban” pályázathoz kapcsolódó, szakmai nappal egybekötött sajtótájékoztatót.

Vargáné Fáth Éva az általános iskola igazgatója ismertette a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai programot. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés alapját az intézmény szakmai programja jelentette és a beruházás és eszközbeszerzés ennek alapján lett meghatározva. Kiemelte, hogy az intézmény alakulásával egy időben, 1990-es évektől kezdve dolgozik a modern oktatási módszerekkel. Három oktatási forma köré csoportosul a tanítás szervezése: Freiarbeit, Werkstattunterricht, Projektarbeit. Mindhárom módszer az egyénre szabott, individuális oktatást hangsúlyozza. A tanulók szabadon dönthetnek arról, hogy kivel, mit, mikor és hogyan akarnak dolgozni. Az önállóság is fontos szempont, a tanulás ütemezése és az önellenőrzés része a módszertannak. A csapatmunka a kooperáció és tolerancia jegyében valósul meg.

Igazgatónő elmondta, hogy a nyitott oktatási formák követelményeinek nem felelnek meg a Magyarországra jellemző hagyományos osztálytermek és oktatási épületek. Hiányoznak a nagy tagolt terek, pihenő és olvasósarkok, teakonyha, nyitott polcrendszerek, könnyen áthelyezhető tanulóasztalok, oktatási és informatikai segédeszközök. Ezen okok miatt eddig csak az általános iskola alsó tagozatán kerültek teljes körűen alkalmazásra a nyitott oktatási formák, felsőbb évfolyamokban csak a Projektarbeit gyakorlatára volt lehetőség.

A fejlesztés eredményeként lehetőség nyílik a 12 évfolyamon történő alkalmazásra és a szakmai munka színvonalának jelentős javítására. A kialakított épület, a beszerzett eszközök magas szinten szolgálják ki a szakmai követelményeket. A projekt szakmai eredményei:

  • elkészült a tantárgyakat átívelő módszertani curriculum
  • a nemzetiségi iskolák számára az intézmény módszertani központtá válik
  • gyakorlóiskola lévén a végzős tanárhallgatók elsajátítják a nyitott oktatási formák módszereit
  • A Pécsi Tudományegyetem és a bajai Eötvös József Főiskola német tanszékével kialakított szakmai együttműködés biztosítja a megfelelő tudományos hátteret
  • A PTE óvodájával történő szakmai együttműködés keretében a környezeti nevelés és a nagymozgás fejlesztés fejlesztése a cél

Ezt követően bemutatásra került az említett három nyitott oktatási forma, a megjelentek az általános iskola alsó tagozatán több német nyelven dolgozó csoport munkáját tekinthették meg. A felső tagozaton magyar nyelven a János Vitézt dolgozták fel csoportmunka keretében. A projektarbeit módszerére gimnazisták korábbi projektjeinek eredményét mutatták meg az érdeklődőknek.