A projektről

Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata támogatást nyert az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című pályázati kiíráson. Az 571 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból a Koch Valéria Iskolaközpont Tiborc utcai épületegyüttesének és a Dugonics utcai óvodának a felújítása, bővítése és a szakmai munka fejlesztése valósul meg.

Iskolafejlesztés

Az iskolaközpont általános iskolai épületszárnyának infrastruktúrája elavult, jelentős felújításra szorul. A fejlesztés célja az épületek biztonságos és gazdaságos működtetésén túl a szakmai munka feltételeinek javítása is, ennek érdekében a felújítások mellett egy 3 szaktanteremből álló módszertani központ és egy új aula épül, megvalósul az épületszárny akadálymentesítése is.

Óvodafejlesztés

A Dugonics utcai óvodában gondot jelent a túljelentkezés és a szakmai munkát támogató helyiségek hiánya, ennek érdekében az épületé felújítása mellett a bővítéssel egy új csoportszoba, fejlesztőszoba és tornaszoba is kialakításra kerül, az épület a fejlesztést követően akadálymentesen használható.

Szakmai tartalom

A projekt szakmai célja a nyitott oktatási formák és reformpedagógiai módszerek alkalmazásának további térnyerése, a környezettudatosság és egészségnevelés, valamint az óvodai nagymozgás fejlesztés, testnevelés, amelyben szakmai együttműködő partnere a PTE óvodája lesz.